Kosten advocaat, duur?

Kosten kunnen per zaak sterk verschillen. De kosten van inschakeling van een advocaat in arbeidszaken is een van de belangrijkste vragen.
Hiermee kunt u immers beslissen of u er goed aan doet om de zaak uit handen te geven.

  • Misschien heeft u een rechtsbijstandverzekering.
  • Misschien betaalt de wederpartij (soms bij ontslagprocedures, vaak bij letselschades zoals arbeidsongevallen)?
  • Ook kan het zijn dat de overheid de rechtsbijstand door de advocaat betaalt (de zogenaamde toevoeging);
  • Ook kan het zijn dat u het honorarium dient te voldoen;

Meer informatie over de kosten? wij informeren u graag.

Lees meer

Wat gaat de inschakeling van een advocaat in arbeidszaken mij kosten is een van de belangrijkste vragen.

Hiermee kunt u immers beslissen of u er goed aan doet om de zaak uit handen te geven. Andere mogelijkheden zijn dat u de zaak laat zitten of er zelf het beste van maakt.

Bel dus met 0478 - 51 10 70 voor het maken van een kosteloze en vrijblijvende spreekuurafspraak zodat wij de mogelijkheden en vragen met u kunnen doorspreken.

Ook kunt u alvast kijken op de website www.julicher-meijer.nl en dan onder het kopje "kosten".