Juridische hulp bij letselschade als gevolg van arbeidsongevallen en bedrijfsongevallen op het werk door Letselschade Advocaat te Venray (Limburg).

Gezien de ligging van Venray op de grens tussen Limburg  en Brabant zijn we met name werkzaam in de driehoek: Eindhoven, Nuenen, Veldhoven, Helmond en Deurne – Uden, Gemert, Nijmegen, Boxmeer en Cuijk – Reuver, Venlo, Horst en Venray.

Een ongeluk op het werk heeft een grote invloed op uw leven. Een arbeidsongeval zorgt namelijk voor lichamelijk letsel, voor inkomensverlies, zorgt ervoor dat u uw werk niet meer kunnen uitvoeren en dat de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer onder druk komt te staan.

Letselschade door arbeidsongeval. Voor de Werknemer:

Een werknemer kan een ongeval krijgen tijdens het uitoefenen van zijn beroep c.q. in het bedrijf waar hij werkt. Ook kan de werknemer ziek worden als gevolg van de uitoefening van zijn beroep (bijvoorbeeld door het werk met gevaarlijke materialen). Zowel bij een werkongeval als bij ziekte die het gevolg is van het werk kan de werknemer de werkgever aanspreken tot het verkrijging van schadevergoeding. We spreken dan over een arbeidsongeval / bedrijfsongeval of beroepsziekte.
De werkgever is in beginsel aansprakelijk indien hij, eenvoudigweg gezegd, zijn zorgplicht ten opzichte van de werknemer niet in acht heeft genomen. In dit soort gevallen is het voor de werknemer altijd aan te raden om ter zake van het aansprakelijk stellen en het afwikkelen van de schade een advocaat van ons kantoor te Venray in te schakelen.
De aangesproken werkgever zelf merkt er vaak financieel bijna niets van aangezien hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft die de volledige behandeling en betalingen over neemt van de werkgever. Daarmee wordt uw arbeidsrelatie met de werkgever geen geweld aangedaan.
Doordat ons kantoor te Venray advocaten heeft op het gebied van letselschades en op het gebied van arbeidsrecht kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Zie ook onze gespecialiseerde website www.letselschade-venray.nl.

Bij letselschades geldt: Wij nemen uw zorgen uit handen.

Letselschades door bedrijfsongevallen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de val van een steiger, dak of ladder (bij aannemer of dakdekker), door het gebruik van gevaarlijke stoffen, door defecte apparaten, defect steigermateriaal, zware machines, maar ook aan aanrijdingen met heftrucks door collega’s of gewone verkeersongevallen. In het laatste geval kun je denken aan mensen die samen naar klussen rijden en waarbij een van de collega’s een aanrijding veroorzaakt of als je bij een ongeval betrokken raakt terwijl je voor de werkgever rijdt.
Zelfs als er door de werkgever voor gevaren is gewaarschuwd wil dat niet zeggen dat er geen kansen zijn. Vaak is er zelfs dan sprake van aansprakelijkheid van de werkgever.

Op ons kantoor te Venray, op de grens van Limburg en Noord-Brabant behandelen wij als letselschade advocaten al jaren de diverse schadeclaims van onze cliënten waaronder de arbeidsongevallen.

De lijst van mogelijke arbeidsongevallen is zo groot dat die niet volledig kan worden weergegeven, maar dit geeft wel aan dat de kans op schade tijdens het werk groot is. Dit blijkt ook uit de grote diversiteit aan ongevallensituaties en soorten claims die bij ons worden behandeld.

Gevolgen van letselschade:

De gevolgen van letselschades zijn altijd ernstig voor het slachtoffer, ongeacht hoe groot de schade (feitelijk gezien) ook moge zijn. Het bedrijf c.q. de werkgever kan zich meestal beroepen op een verzekeringsmaatschappij, zodat voor hem de schade meestal meevalt.

De kosten van juridische bijstand van het slachtoffer komen voor rekening van de aansprakelijke partij als de aansprakelijkheid erkend is. Het slachtoffer van het bedrijfsongeval hoeft in dat geval dus, in beginsel, niet bang te zijn voor de advocatenkosten van de letselschade advocaat. U als slachtoffer van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval heeft juridische hulp bij uw letselschade nodig. De kosten zijn inzichtelijk en duidelijk dus schakel ons kantoor te Venray dan ook in en bel vrijblijvend met 0478-521070.

Ook de reiskosten zijn dan niet van belang zodat ons kantoor, hoewel gevestigd in Venray, toch door heel Limburg, Noord-Brabant maar ook Gelderland werkzaam is.

Geleden schade door arbeidsongeval:

De geleden schade kan worden samengevat als materiële en immateriële schade.
•Onder materiële (letsel)schade valt de
schade die direct in geld is uit te drukken
zoals bijvoorbeeld inkomensschade, kapotte kleding,
pensioenschade enz..
•De immateriële (letsel)schade is de
vermindering in het levensgenot / levens-
vreugde door het slachtoffer. bijvoorbeeld doordat
men een hobby niet meer kan verrichten, doordat men voortdurend
pijn heeft, zijn hand niet meer kan bewegen enz. Deze schade
is niet direct zichtbaar maar ook lastiger in
een geldbedrag uit te drukken.

Voorbeelden letselschades door bedrijfsongevallen:

Voorbeelden zijn letselschades zoals, whiplash (ja kan ook bij bedrijfsongevallen) en ander nekletsel, botbreuken, voet, arm en handletsel, het verlies van vingers en kwetsuren.  Met name val-ongelukken (bij steigers en in de bouw) maar ook door gladheid op de werkvloer alsmede ongelukken door machines zoals heftrucks en elektrische zagen zijn, zoals wij reeds zagen, kenmerkende arbeidsongevallen. Het zijn dan ook deze ongevallen die tot de klassieke bedrijfsongevallen / arbeidsongelukken worden gerekend en het klassieke terrein waarop de letselschadeadvocaat of letselschadejurist zijn juridische werk verricht. Vervolgens zijn er de burn-out, rsi, en asbestose die onder de arbeidsziektes worden genoemd en die evenzeer juridische hulp bij letselschade door een letselschadeadvocaat vereisen.

Bijkomende schades kunnen psychische schade en shockschade zijn. Dit zorgt voor een complexere behandeling van de letselschade en een grotere noodzaak om de daarop afgestemde medische informatie te verkrijgen hetgeen vaak moeilijk is omdat psychologen afkerig zijn van het geven van medische informatie in letselschade zaken.

Professionele hulp / Slachtofferhulp te Venray en bij u thuis:

Professionele hulp van een letselschadespecialist / letselschadeadvocaat is noodzakelijk bij het innen van letselschade als gevolg van arbeidsongevallen/bedrijfsongevallen. Het is immers moeilijk om tegenwicht te bieden aan verzekeringsmaatschappijen en hun schadebehandelaars. Verder moet nog een weg gevonden worden tussen medische hulpverleners, het maatschappelijk werk en psychische hulpverleners. Bel derhalve bij een arbeidsongeval Mr. Rob Julicher van ons kantoor te Venray op 0478-521070.

Letselschades voor Venray en omstreken (feitelijk Limburg, Noord-Brabant en Gelderland waaronder dus ook onder andere Venlo, Boxmeer, Cuijk, Helmond, Deurne en Horst aan de Maas vallen) worden bij op kantoor te Venray behandeld door de advocaat Mr. R.H.A. Julicher, welke lid is van de Vereniging voor aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.
vereniging van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht

Gespecialiseerde website:

Zie voor meer informatie tevens onze gespecialiseerde website:

www.letselschade-venray.nl

Folder letselschade:

Indien u het een en ander nog rustig wilt doorlezen dan kunt u onze folder downloaden door op onderstaande link te klikken. De letselschadefolder opent dan als PDF.

Folder_arbeidsongeval_letselschade_advocaat

Eerste gratis consult bij arbeidsongeval:

Voor een gratis eerste gesprek op ons kantoor aan de Leunseweg te Venray dan wel bij u thuis, neem contact met ons op door het onderstaande telefoonnummer te bellen of door het invullen van het contactformulier.
Binnen één dag zal contact opgenomen worden.

Voor de Werkgever:

Voor de werkgever is het aan te raden om in het geval van een werkgeversaansprakelijkheid de claim zo snel mogelijk, na het ongeval of na de claim zelf en na overleg met de verzekeringstussenpersoon, te melden bij de verzekeringsmaatschappij en deze het verweer te laten voeren dan wel zelf een advocaat in de arm te nemen. Wij staan u hierin graag bij. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op tel.: 0478 – 52 10 70.

Voor verkeersongevallen, gewone ongevallen e.d. alsmede nadere informatie omtrent letselschade door arbeidsongevallen kunnen wij u tevens onze gespecialiseerde websites www.letselschadestart.nl dan wel www.letselschade-venray.nl aanraden. U kunt ons natuurlijk ook gewoon vrijblijvend bellen. Op letselschadegebied en bij arbeidsongevallen werken wij overigens niet alleen regionaal, maar ook landelijk.

Contact opnemen