De kantonrechtersprocedure ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Bij de kantonrechter kan men terecht in ontslagsituaties. De werkgever kan niet het ontslag aanvragen indien de reden voor ontslag betreft een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hierin bestaan twee verschillende soorten procedures. Dit zijn:

  • de procedure op tegenspraak;
  • de pro- forma procedure.

 

Procedure op tegenspraak:

Hierbij zendt (in 9 van de tien gevallen) de werkgever de Rechtbank, sector kanton (kantonrechter) een verzoekschrift met daarin de redenen waarom de werknemer ontslagen dient te worden. De werknemer dient tegen dit verzoek een verweerschrift in te dienen en kan dat het beste doen middels een advocaat van ons kantoor te Venray. In het verweerschrift zal de werknemer verweer dienen te voeren tegen het ontslag en de ontslagredenen, en zal hij een ontbindingsvergoeding dienen te vragen. Indien hij geen verweer voert dan zal hij zijn baan verliezen alsmede zijn ontbindingsvergoeding en kan zijn WW-uitkering in gevaar kan komen.
In het geval dat deze procedure tot succes leidt dan blijft een concurrentie- en een relatiebeding in beginsel in stand.

De procedure op tegenspraak duurt relatief lang. Een dergelijke procedure duurt, tot en met de beslissing van de kantonrechter, plusminus 2 maanden gedurende welke de werkgever het loon van de werknemer dient door te betalen.

De werknemer kan zoals hierboven aangehaald een ontbindingsvergoeding claimen waarbij als leidraad de kantonrechtersformule voor transitievergoedingen kan worden genomen. Voor uitleg over de kantonrechtersformule ga terug naar de beginpagina.

Pro- forma procedure:

Zij bestaat nog steeds doch wordt niet veelvuldig meer gebruikt. De werkgever en de werknemer kunnen in zo'n geval de arbeidsovereenkomst ontbinden via een zo genaamde pro-forma procedure. Daarbij hebben de werkgever en de werknemer overleg gehad over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de ontbindingsvergoeding, de termijn waarop het ontslag dient in te gaan, de gevolgen voor concurrentiebeding, relatiebeding enz. Dit alles wordt neergelegd in een overeenkomst.

Een pro-forma procedure duurt ook minder lang dan een procedure op tegenspraak. Indien nodig kan een dergelijke procedure enkele dagen duren. Ook bij deze procedure wordt een "relatief standaard" verzoek en verweerschrift ingediend. De kantonrechter wordt "in bedekte termen" weergegeven dat het om en pro-forma procedure gaat, waarna de kantonrechter direct een beslissing zal geven. Ook onder de nieuwe wet, waarbij zelfs een beëindigingsovereenkomst gesloten kan worden, komt deze procedure nog wel voor. In het verleden was dit een zeer gebruikelijke procedure waar overigens ook een overeenkomst aan ten grondslag lag.

Deze procedure is in het leven geroepen ter bescherming van de WW-uitkering. Dit betekent echter niet dat er geen gevaren zijn voor de WW-uitkering. Uw advocaat kan er echter voor zorgen dat de gevaren voor een WW-uitkering zo gering mogelijk zijn door u goed te informeren.

Wij helpen u graag bij uw vragen omtrent de procedure tot ontslag via de kantonrechter. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen met ons kantoor te Venray op het telefoonnummer 0478-52 10 70 of via het contactformulier.

 

Contact opnemen?