Functiewijziging. Mag de werkgever dat?

Het kan zijn dat de werkgever dit voorstelt omdat het wat rustiger is in de onderneming en mensen een andere functie invulling dienen te gaan krijgen om iedereen aan het werk te houden, maar het kan ook zijn dat de werkgever een ontslagsituatie probeert te laten ontstaan, een arbeidsgeschil wil creëren of andere minder goede bedoelingen heeft. Wat kan men hiertegen doen is vaak de vraag die vaak gesteld wordt?

Voor de werkgever is het vaak een probleem om te weten of hij een functiewijziging mag doorvoeren.

Voor de werknemer is het vaak een probleem of hij de functiewijziging die de werkgever probeert door te voeren kan weigeren. Maar zelfs indien hij niet akkoord hoeft te gaan met een functiewijziging ligt toch nog een arbeidsgeschil en daarmee een ontslag op de loer.

Hulp bij toepassing functiewijziging:

Wij kunnen u als werkgever of als werknemer bijstaan en u (eventueel op de achtergrond) begeleiden om tot een oplossing van dit potentiële arbeidsgeschil te geraken. Is het arbeidsgeschil dan toch ontstaan dan kunnen wij u bijstaan om de meest optimale positie in te nemen.

logoVaanNieuwNeem daartoe contact op met Mr. J. (Jeroen) Meijer van ons kantoor te Venray op telefoonnummer 0478-521070. Als lid van de specialistenvereniging VAAN kan hij u met raad en daad bijstaan.

Contact opnemen?