Ontslag; UWV procedure | kantonrechter

 Advocaat / arbeidsrecht- en ontslagspecialist te Venray, lid van  de specialistenvereniging VAAN (vereniging van arbeidsrechtadvocaten), helpt u graag bij het aanvechten van uw ontslag en het verkrijgen van een transitie vergoeding.

Wijziging ontslagrecht en ontslagvergoeding:

De nieuwe ontslagregels zijn ingegaan op 1 juli 2015. De hoofdlijnen zijn eenvoudig uit te leggen, doch op het moment dat je geconfronteerd wordt met een ontslagkwestie, ontslagen wordt of iemand wilt ontslaan, dient extra aandacht te worden geschonken aan overgangsbepalingen, de weg die gevolgd wordt en de vaststelling van de transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding).

Let ook op voor eventuele overgangsrechtelijke bepalingen en mogelijkheden om in hoger beroep te gaan. Laat u dan ook over het ontslagrecht informeren door onze arbeidsrechtspecialist en advocaat Mr. J. Meijer tel.: 0478 – 521070 die lid is van de VAAN.

Het doel om het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers te maken en meer gericht te laten zijn op het vinden van een nieuwe baan heeft er in ieder geval toe geleid dat het arbeidsrecht en dan met name het ontslagrecht veel ingewikkelder geworden is.

NIEUWE ONTSLAGREGELS KEUZE PROCEDURE:

Wijze van ontslag UWV / Kantonrechter.

De wijze van ontslag is vanaf 1 juli 2015 afhankelijk gemaakt van de reden voor ontslag.
- Ontslag via het UWV zal plaatvinden in geval van een Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid.
- Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Het zelf bepalen van de route is dus niet meer mogelijk.

Rekken van de ontslagprocedure:

Daar waar het in het verleden nog wel eens verleidelijk was om de procedure te rekken heeft dat thans minder zin aangezien de proceduretijd bij de kantonrechter of het UWV in mindering gebracht wordt op de (fictieve) opzegtermijn. Er is echter altijd één maand fictieve opzegtermijn.

Klik onderstaande ontslagmogelijkheden aan voor meer informatie:

- ontslag UWV-WERKbedrijf

- ontslag via de kantonrechtersprocedure

- ontslag op staande voet

- ontslag via beëindigingovereenkomst

Of neem contact op met ons via tel.: 0478 - 52 10 70 of

Contact opnemen?