Ontslag via het UWV werkbedrijf

Hierbij vraagt de werkgever via een verzoekschrift toestemming aan het UWV WERKbedrijf (voorheen bij de directeur van het CWI / arbeidsbureau). Deze toestemming dient vanaf 1 juli 2015 te worden gevraagd om een werknemer te mogen ontslaan in geval van een Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Zodra de toestemming (vergunning) verleend is kan de werkgever de werknemer opzegen binnen de daarvoor in de vergunning gestelde termijn. Doet de werkgever dat niet dan wel als hij een te korte termijn in acht neemt, dan kan de werknemer over de (resterende) termijn het loon claimen.

De werknemer dient tegen het verzoek van de werkgever verweer te voeren. Indien hij dat niet doet dan zal de ontslagvergunning verleend worden en de werknemer dus zijn baan verliezen, maar komt ook zijn WW-uitkering in gevaar.

Er staat geen hoger beroep tegen de beslissing van het UWV open.

Bij het verlenen van een ontslagvergunning door het UWV wordt geen ontbindingsvergoeding transitievergoeding of billijke vergoeding vastgesteld. Indien de werknemer toch een vergoeding wenst te krijgen dan dient hij daarvoor een procedure te starten. De zogenaamde "kennelijk onredelijk ontslagprocedure" is echter vanaf 1 juli 2015 niet meer.

Opzegging dient vervolgens, na verkregen toestemming, door de werkgever plaats te vinden, met in acht name van de daarvoor geldende (wettelijke) termijn en tegen de juiste dag zijnde over het algemeen het einde van de maand.

Een werknemer kan ook het diensterband opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn. In beginsel is deze (volgens de wet) een maand, maar hierop kunnen in CAO, arbeidsovereenkomst etc. wijzigingen worden aangebracht neem daarom eerst contact op met een advocaat om hierin geen fout te maken.

Handelen in strijd met de voor opzegging geldende regels leidt tot schadeplichtigheid. De benadeelde heeft het recht om een schadevergoeding te vorderen. Dit kan zijn een gefixeerde schadevergoeding: Grofweg is dit het bedrag gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn indien op juiste wijze zou zijn opgezegd. Of het kan een "volledige" schadevergoeding zijn.

Voor vragen neem vrijblijvend contact op met ons kantoor te Venray op telefoonnummer 0478 - 521070.

Wij helpen u graag bij uw vragen omtrent opzegging dienstverbanden, het verzoek of verweer daartegen en de aanvragen die dienen te worden gedaan. Ook helpen wij u graag bij de betreffende procedure bij het UWV.
U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen met ons advocatenkantoor te Venray op het telefoonnummer 0478-52 10 70 of via het contactformulier.

Contact opnemen?