Wat doen wij voor u als werkgever?

Wij stellen arbeidsovereenkomsten voor u op en adviseren u in bestaande arbeidsovereenkomsten over de aanpassing van bijzondere bedingen. Zo kan het zijn dat bedingen herschreven dienen te worden zoals bijvoorbeeld concurrentiebedingen, relatiebedingen, bedingen over prestatieafhankelijk loon en omschrijving van werkzaamheden.

Wij adviseren u over de vraag of u een werknemer op staande voet mag ontslaan in geval van een calamiteit (veelal diefstal). Wij bespreken daarbij of het feit ernstig genoeg is, of de reactie onverwijld is, wat u moet doen in de tijd dat u een advocaat raadpleegt, welke brief u dient te schrijven en in zijn algemeenheid, hoe u dient te reageren.

UWV ontslagprocedures:

In UWV-ontslagprocedures, om bedrijfseconomische redenen, helpen wij u in samenwerking met uw accountant om het afspiegelingsbeginsel correct toe te passen, het verzoekschrift op de juiste wijze op te stellen en om het verweer van de werknemer te ontkrachten.

Ontslagprocedure kantonrechter:

In ontslagprocedures voor de kantonrechter adviseren wij u bij de dossieropbouw tegen de werknemer, stellen wij het verzoekschrift op bepleiten uw standpunt bij de kantonrechter. Wij trachten de vergoeding die de werknemer vordert zo laag mogelijk te maken. Of het nu de ontbindingsvergoeding is conform de kantonrechtersformule dan we vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding waar de werkgever mee geconfronteerd wordt.
Overigens is in dit soort procedures de voorbereiding van de procedure en daarmee de dossieropbouw een van de belangrijkste punten.

Procedure over concurrentiebeding:

In procedures over concurrentiebedingen vorderen wij de boetes en proberen wij u zoveel als mogelijk is de nodige tijd te gunnen die u nodig heeft om uw belangen veilig te stellen die door schending van het concurrentiebeding geschaad worden.

WIJ HELPEN U

In alle gevallen en vragen op het gebied van het arbeidsrecht adviseren wij u graag en procederen wij zo dat nodig mocht zijn namens u. Neem contact op via het contactformulier of bel: 0478 - 52 10 70.

Contact opnemen?