Wat doen wij voor u als werknemer?

Wij kunnen u adviseren over bedingen in arbeidsovereenkomsten die de werkgever voorstelt, en over vragen die u heeft. Moet u bijvoorbeeld bepaalde bedingen accepteren en welke alternatieven kunt u voorstellen.

Als uw loon te laat wordt betaald dan spreken wij (eventueel voor de rechter) de werkgever daarop aan. Deze loonvorderingen kunnen flink oplopen vanwege de verhogingen door de wettelijke rente en de wettelijke verhogingen.

Als uw werkgever u een ontslag op staande voet geeft, dan kunnen wij u helpen. Wij roepen de nietigheid van het ontslag in, vervolgens starten wij een loonvorderingsprocedure. Dit is weliswaar een langere procedure doch die leidt tot het antwoord op de vraag of het ontslag op staande voet terecht is gegeven en bij succes leidt het tot uitbetaling van achterstallig loon. De logische stap die de werkgever vervolgens maakt is om een (voorwaardelijke, namelijk voor het geval het ontslag op staande voet niet geldig is)ontslagprocedure via de kantonrechter te starten. In deze procedure kunnen wij verweer voor u voeren tegen het ontslag en een ontslagvergoeding claimen voor het geval de kantonrechter het ontslag (voorwaardelijk) goedkeurt.

Ontslagprocedures:

In UWV ontslagprocedures, kunnen wij verweer voor u voeren. Hierbij controleren wij of de werkgever het afspiegelingsbeginsel goed heeft toegepast en de overige argumenten valide zijn en kunnen wij wellicht uw baan behoden.

In ontslagprocedures bij de kantonrechter kunnen wij verweer voeren en voor het geval de kantonrechter toch tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaat, een ontbindingsvergoeding vorderen.

Concurrentiebeding:

Als uw voormalige werkgever u aan uw concurrentiebeding houdt en bijvoorbeeld de boete claimt, dan kunnen wij met de voormalig werkgever in onderhandeling treden om de boete te verminderen, of om de termijn gedurende welke het concurrentiebeding geldt in te korten. Zo nodig kan dat ook via de rechter geprobeerd worden. Denk er overigens aan dat een correct overeengekomen/geldig concurrentiebeding, gewoonweg gelding heeft.

Kosten advocaat:

De kosten van de inschakeling van een advocaat kunnen voor een werknemer soms zéér beperkt zijn in verband met de gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid. Soms kan al vanaf een eigen bijdrage van € 143,-- (aan advocaatkosten), de rechtsbijstand worden geleverd. Wij informeren u over de kosten in ons gesprek en vragen gesubsidieerde / gefinancierde rechtsbijstand voor u aan indien dit aan de orde is.

WIJ HELPEN U GRAAG:

In alle gevallen en vragen die in het voorafgaande niet zijn vermeld adviseren wij u graag en procederen wij, namens u, zo nodig. Neem daartoe contact op via het contactformulier of bel: 0478 - 52 10 70.

Contact opnemen?