Opzegging dienstverband

Opzegging dient (na verkregen toestemming van het UWV-WERKbedrijf) door de werkgever plaats te vinden, met in acht name van de daarvoor geldende (wettelijke) termijn en tegen de juiste dag, zijnde over het algemeen het einde van de maand.

Een werknemer kan ook het diensterband opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn. In beginsel is deze (volgens de wet) een maand, maar hierop kunnen in CAO, arbeidsovereenkomst etc. wijzigingen worden aangebracht.

Handelen in strijd met de voor opzegging geldende regels leidt tot schadeplichtigheid. De benadeelde (werkgever of werknemer) heeft het recht om een schadevergoeding te vorderen. Dit kan zijn een gefixeerde schadevergoeding: Grofweg is dit bedrag een bedrag gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn indien op juiste wijze zou zijn opgezegd. Of het kan een "volledige" schadevergoeding zijn.

Zowel werkgever als werknemer dient er rekening mee te houden dat (behoudens anderszins in de arbeidsovereenkomst, CAO enz. bepaald) een dienstverband voor BEPAALDE TIJD niet tussentijds kan worden opgezegd. Het contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Er geldt echter soms wel een aanzegplicht lees meer...........

Bij een dienstverband voor BEPAALDE TIJD is het altijd belangrijk contact met een advocaat van ons kantoor te Venray op te nemen om schadeplichtigheid te voorkomen en te bezien of een nieuw dienstverband is ontstaan.

Wij helpen u graag bij uw vragen omtrent opzegging van het dienstverband, de in acht te nemen termijnen, de formele eisen enz.. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen met ons kantoor te Venray op het telefoonnummer 0478-52 10 70 of via het contactformulier.

Contact opnemen?