Transitievergoeding VS Kantonrechtersformule/"gouden handdruk"

 

De kantonrechtersformule die zoals de naam al aangeeft door kantonrechters is ontwikkeld is niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2015.

Op die datum is namelijk de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) ingegaan. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet.
De bedoeling van de wet is om het ontslagrecht te versoepelen. De ontbindingsvergoeding dan wel ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule wil men via deze wet laten vervallen. In plaats van die ontbindingsvergoeding komt dan de transitievergoeding.

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag een transitievergoeding.

ontslag, ontslagvergoeding, transitievergoedingDe transitievergoeding zal een derde maandsalaris per gewerkt jaar bedragen in geval van een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris, per gewerkt jaar, voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan de eerder genoemde tien jaar. Het maximum bedraagt € 75.000,-- dan wel één jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan € 75.000,--.

Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij -tot 2020- een hogere transitievergoeding ontvangen.

Evenals in de vroegere kantonrechtersformule is het mogelijk om hiervan af te wijken. Dit is mogelijk in het geval van een ontslag waarbij de werkgever dan wel de werknemer zeer verwijtbaar gehandeld heeft.

Het is natuurlijk wel mogelijk om in het kader van een vaststellingsovereenkomst dan wel een sociaal plan de "oude" kantonrechtersformule overeen te komen.

Probleem is vervolgens dat de beginselen van de transactievergoeding makkelijk te benoemen zijn, de daadwerkelijke uitwerking van de transactievergoeding dan wel de berekening van de transactievergoeding is moeilijker te doen. Bovendien is het voor verschillende werknemers aantrekkelijker geworden om sneller dan in het verleden verweer te voeren tegen een ontslag aangezien de transactievergoeding lager geworden is dan de kantonrechtersformule. Zeker oudere werknemers kunnen zo in de problemen komen met hun financiën.

Wilt u vrijblijvend meer informatie? Neem dan contact op via ons contactformulier of neem telefonisch contact op met Mr. J. Meijer van ons kantoor te Venray op telefoonnummer: 0478 - 52 10 70.

Contact opnemen?