Aanbevelingen voor werknemers

Aanbevelingen voor werknemers

-In een arbeidsgeschil hoort u de werkgever aan, maar zegt niets toe, noch ondertekent u stukken die de werkgever u voorlegt

-U geeft steeds aan bereid te zijn om werkzaamheden te verrichten en te blijven verrichten voor de werkgever

-Bij ontslag op staande voet schakelt u onmiddellijk een advocaat in.
De reactie op acties van de werkgever zijn binnen het arbeidsrecht steeds aan termijnen gebonden die niet kunnen worden verlengd. Derhalve dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat die vervolgens binnen de gestelde  termijn dient te reageren (nietigheid van het ontslag in te roepen, loonvorderingen in  te stellen en andere procedures te voeren).

-Laat bij tijdelijke dienstverbanden /arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, steeds beoordelen of een bepaald beding zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding wel gemaakt mag worden en laat u  steeds informeren over de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Contact opnemen?