Veel van de onderwerpen binnen het arbeidsrecht, zoals de ontslagmogelijkheden / transitievergoeding / concurrentiebedingen / relatiebedingen / loonvorderingen / bedrijfsongevallen / arbeidsongevallen enz. zijn inhoudelijk gelijk voor de werkgever en de werknemer.

Vaak is het enige verschil dat de zienswijzen, uitgangspunten en standpunten niet gelijk zijn.

De onderwerpen op deze site en onder dit menu-item gaan dan ook van de beide uitgangspunten uit.