Mediation in arbeidszaken:

Mediation is een wijze van geschillenbeslechting die het beste werkt in het geval de relatie met de andere betrokkenen op enigerlei wijze in stand dient te blijven dan wel procederen geen echte oplossing biedt voor het conflict. Mediation maakt een snelle en efficiënte oplossing mogelijk waarin alle partijen zich kunnen vinden en waarbij u zelf de uitkomst kunt beïnvloeden. Ook in het arbeidsrecht komt mediation voor. Zowel bij ontslagen, maar ook bij andere geschillen tussen werkgever en werknemer. Hierbij is het uitgangspunt vaak om de arbeidsovereenkomst en de relatie tussen werkgever en werknemer in stand te houden. De kosten worden meestal (doch niet altijd) gedragen door de werkgever.

Mediation in arbeidszaken en in algemene zaken geschiedt door Mr. J. Meijer
Mediation op het vlak van personen- en familierecht en dan met name bij echtscheidingen geschiedt door Mr. R.H.A. Julicher en mevrouw Mr. D. Strijbosch.

Uw Contactpersoon
Onze contactpersoon is: Mr. J. Meijer voor algemene Mediation en Mr. D. Strijbosch voor echtscheidingsmediation.

Toepassingen Mediation

  • zakelijke geschillen;
  • geschillen tussen werkgever en werknemers;
  • geschillen tussen ondernemingen;
  • geschillen tussen directie en ondernemingsraad;
  • geschillen tussen zakelijke samenwerkingsverbanden (maatschappen, V.O.F's, enz.)
  • geschillen tussen echtgenoten (echtscheidingsbemiddeling);
  • geschillen tussen buren

Contact opnemen?

Sitemap