[rev_slider Home]

Ontslag op staande voet als beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Hier wordt uitgegaan van een ontslag op staande voet onder het nieuwe recht dus vanaf 1 juli 2015.
Een ontslag op staande voet is voor de wekgever zeer moeilijk te geven. De wetgever en de rechter stellen hoge eisen aan een dergelijk ontslag. Zelfs indien een advocaat wordt ingeschakeld door de werkgever bij een voorgenomen ontslag op staande voet is de kans dat een dergelijke procedure tot succes leidt niet altijd even groot. Voor de werkgever is het dus noodzakelijk om voorafgaand aan het geven van ontslag op staande voet deskundig advies in te winnen.

Onmiddellijk reageren door werknemer:

Tegen een ontslag op staande voet dient door u als werknemer te Venray en omstreken onmiddellijk gereageerd te worden en dient de vernietiging van het ontslag op staande voet in een procedure gevraagd te worden (voor 1 juli 2015 was het in beginsel voldoende om een brief te zenden om de nietigheid in te roepen van het ontslag op staande voet). Hiervoor heeft de werknemer slechts kort de tijd (2 maanden en de termijn kan niet verlengd worden) zodat het van belang is zich onmiddellijk tot een advocaat te wenden (van ons kantoor te Venray). Bel daartoe geheel vrijblijvend met tel. 0478-521070. Indien niet de vernietigbaarheid wordt gevorderd dan zal het ontslag gewoonweg ingaan. In dat geval zal ook geen WW-uitkering verkregen worden immers is men verschuldigd werkloos. De werknemer zal dus verplicht zijn om te reageren en dient dus een advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat zijn belangen zo goed mogelijk worden verdedigd en er geen onomkeerbare situaties gaan ontstaan die onder andere zijn inkomen in de weegschaal zetten.

Vernietiging inroepen:

Zodra de vernietiging van het ontslag op staande voet wordt gevorderd dan bestaat het dienstverband weer, zodat het van belang is dat tevens een aanbod tot wedertewerkstelling wordt gedaan. De uitkomst van de procedure geeft aan of het dienstverband weer bestaat. Indien men in hoger beroep gaat dan kan de hoger beroep rechter overigens (vreemd genoeg) het eerdere vonnis niet vernietigen, maar kan een termijn geven waarop het dienstverband hersteld wordt. Dit kan voor vreemde situaties zorgen, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Wij als advocaten te Venray kunnen u hierbij adviseren.
Het is dus vervolgens van belang dat de werkgever het ontslag op staande voet laat volgen door een (voorwaardelijke) ontbindingsprocedure via de kantonrechter. Het voorwaardelijke deel is dat het ontbindingsverzoek wordt toegewezen voor zoveel nodig c.q. voor zoveel het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven is. Overigens is het niet geheel duidelijk of dit nog mogelijk is, maar in de literatuur wordt het door diverse schrijvers als mogelijkheid geboden.

Wat volgt na het ontslag op staande voet?

Na het ontslag op staande voet zal de werknemer (sedert 1 juli 2015) dus een procedure dienen te starten namelijk een procedure waarin hij de vernietigbaarheid inroept van het ontslag op staande voet. Gezien de zeer korte vervaltermijn van 2 maanden  (de termijn kan dus niet gestuit worden) voor het instellen van deze procedure / vordering moet de werknemer zich onmiddellijk tot een advocaat (van ons kantoor te Venray) wenden.

Deze procedure kan zeker in geval van hoger beroep (en eventuele cassatie) zeer lang duren. De werkgever kan dus onder omstandigheden gedurende zeer lange termijn het loon verschuldigd worden. Dit kan bekort worden doordat de werkgever (wellicht de (voorwaardelijke) procedure tot beëindiging van het dienstverband bij de kantonrechter voert. Neem over de mogelijkheid daartoe contact met de advocaat van ons kantoor te Venray op, op tel. 0478 - 51070. Al met al is er dus al sprake van een aantal procedures die gevoerd moeten worden. Gezien de kosten die daarmee gemoeid zijn is het van belang dat een advocaat wordt ingeschakeld die wellicht alternatieven kan bieden voor de werkgever. Hoe de uitwerking van de procedures is, is overigens nog niet duidelijk aangezien de uitwerking van de (zeer recente) wetgeving door de rechter nog niet duidelijk is.

De korte fatale termijn van 2 maanden geldt overigens ook als de werknemer geen hervatting van de arbeidsovereenkomst wenst, maar een schadevergoeding.

Na 1 juli 2015 bestaat de vervolgens ook de mogelijkheid voor het eisen van een transitievergoeding, indien de werknemer niet ernstig verwijtbaar is bij zijn ontslag, vergoeding van schade in verband met het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een eventuele aanvullende, billijke vergoeding.

Wij helpen u graag:

Wij helpen u graag als u op staande voet ontslagen bent. Neem daartoe contact met ons kantoor te Venray op via het contactformulier of via het telefoonnummer: 0478 - 52 10 70

Contact opnemen?