[rev_slider Home]

Ontslag; U wordt ontslagen bij Océ Venlo?

 Advocaat / arbeidsrecht- en ontslagspecialist, lid van  de specialistenvereniging VAAN (vereniging van arbeidsrechtadvocaten), helpt u graag bij het aanvechten van uw ontslag bij Océ Venlo dan wel met het verkrijgen van een zo hoog mogelijk transitie vergoeding. Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Ontslagrecht:

Ja de werkgever kan het ontslag aanvragen van u als medewerker bij Océ. De hoofdlijnen van het nieuwe ontslagregels zijn eenvoudig uit te leggen. Echter op het moment dat het ontslag wordt aangezegd bij Océ dan dient extra aandacht te worden geschonken aan overgangsbepalingen, de weg die gevolgd wordt de eventueel opgestelde vaststellingsovereenkomst en de vaststelling van de transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding).

Laat u over het ontslagrecht en uw ontslag bij Oce informeren door onze arbeidsrechtspecialist en advocaat Mr. J. Meijer tel.: 0478 – 521070 die lid is van de VAAN.

Het doel om het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers te maken en meer gericht te laten zijn op het vinden van een nieuwe baan heeft er in ieder geval toe geleid dat het arbeidsrecht en dan met name het ontslagrecht veel ingewikkelder geworden is en u een specialist nodig heeft die u helpt.

Rechtstbijstandverzekering:

Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u contact met ons opnemen bij het aangezegde ontslag door Océ.

Welke mogelijkheden tot ontslag heeft Océ:

Wijze van ontslag UWV / Kantonrechter.

De wijze van ontslag is vanaf 1 juli 2015 afhankelijk gemaakt van de reden voor ontslag.
- Ontslag via het UWV zal plaatsvinden in geval van een Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid.
- Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Het zelf bepalen van de route is dus niet meer mogelijk.

Het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst:

Ook is het mogelijk dat Océ als werkgever dan wel de HR afdeling, aanzegt dat het ontslag zal worden aangevraagd en u dan een vaststellingsovereenkomst ter ondertekening voorlegt. Laat deze vaststellingsovereenkomst altijd beoordelen door een gespecialiseerd advocaat van ons kantoor en neem daartoe contact op met ons op tel 0478 - 52 10 70. Bij een niet juiste vaststellingsovereenkomst kan uw recht op een WW uitkering in gevaar komen. Bovendien kan er wellicht door onderhandelen gunstigere voorwaarden verkregen worden zoals een hogere transitie vergoeding die Océ moet betalen, een langere uitwerktijd enz.

Klik onderstaande ontslagmogelijkheden aan voor meer (algemene) informatie:

- ontslag UWV-WERKbedrijf

- ontslag via de kantonrechtersprocedure

- ontslag op staande voet

- ontslag via beëindigingovereenkomst

Of neem contact op met ons via tel.: 0478 - 52 10 70 of

  Neem contact met ons op:

  Naam:

  Email:

  Onderwerp:

  Naam:

  Bericht: